Εκπαίδευση Marketing

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Η εκπαίδευση σε θέματα marketing μπορεί να έχει διαφορετικές προσεγγίσεις- στρατηγική ή τεχνική- αλλά έχει πάντα ένα στόχο: να αναπτύξει στο προσωπικό τις δεξιότητες που χρειάζεται για να εντοπίζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς που στοχεύει. 

Ένα workshop σε θέματα στρατηγικού marketing ή ανάπτυξης marketing plan επικεντρώνεται στον εντοπισμό των target groups και των ιδιαίτερων αναγκών τους και την ανάπτυξη λύσεων που θα τους ικανοποιήσουν και θα διαφροποιήσουν το brand από τον ανταγωνισμό. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε αυτό το πλαίσιο είναι αποκλειστικά να διευκολύνει και να καθοδηγεί τα στελέχη ενόσω θα λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις και θα σχεδιάζουν το μέλλον τους, μέσω του marketing. Από την άλλη πλευρά, ένα πιο “τεχνικό” σεμινάριο, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων γνώσεων που σχετίζονται πχ με τη διαχείριση των social media και του Online marketing γενικά, την κατανόηση των μετρήσεων απόδοσης μιας καμπάνιας ή τον εντοπισμό των θεμάτων που θα περιληφθούν στη στρατηγική του περιεχομένου.

Μιλήστε μαζί μας, πείτε μας πώς θα θέλατε να λειτουργεί το marketing στην εταιρεία σας, κι εμείς θα σχεδιάσουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας φέρει εκεί, άμεσα, απλά και διασκεδαστικά.