Σεμινάρια

 • Που απευθύνεται:

  Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο των managers και ελεύθερων επαγγελματιών που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις γύρω από το digital marketing, όσο και των στελεχών που θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτές τις στρατηγικές. Επίσης απευθύνεται σε αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα ήθελαν να ακολουθήσει καριέρα στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Είναι ένα πρόγραμμα εξίσου στρατηγικό και πρακτικό, το οποίο καλύπτει όλα τα πεδία γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι σύγχρονοι επιτυχημένοι επαγγελματίες του Digital Marketing.

 • Σκοπός:

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο digital marketing αλλά και σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το στρατηγικό ρόλο της νέας αυτής ειδικότητας, με τα KPIs της κλπ. Η διττή αυτή στόχευση γίνεται αφορμή ώστε το πρόγραμμα να παρουσιάσει σημαντικές καινοτομίες τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς το περιεχόμενό του.

  Συγκεκριμένα:

  Το πρόγραμμα είναι σπονδυλωτό, που σημαίνει ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μέρος των μαθημάτων που ανταποκρίνονται στο επίπεδό του ή το σύνολο αυτών για την ολοκληρωμένη και πλήρη κατάρτιση στο Digital Marketing.

 • Συνοπτικό πρόγραμμα:
  1. Marketing Fundamentals: Απευθύνεται σε όσους δεν έχουν προηγούμενη εκπαίδευση στον χώρο του marketing. Είναι ένα εισαγωγικό, αλλά απαραίτητο μάθημα, ώστε να αποσαφηνιστούν εγκαίρως concepts και τακτικές που θεμελιώνουν το digital marketing. 
  2. Digital Marketing Strategy: Απευθύνεται σε decisions makers κάθε επιπέδου που θα κληθούν να εντάξουν στην εταιρική τους στρατηγική θέματα γύρω από το digital marketing. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει θέμα που αφορούν τη διαμόρφωση στρατηγικής και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, το project management, και βασικά εργαλεία ελέγχου της απόδοσης.
  3. Digital Media και Περιεχόμενο: Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του digital marketing και αφορά τον προσδιορισμό, την επιλογή και την ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων που απαρτίζουν το digital marketing 
  4. Digital Marketing Tools: Τα διαφορετικά εργαλεία με τα οποία υλοποιούμε τη στρατηγική του περιεχομένου. Οι πλατφόρμες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, το Email marketing, το Influencer Marketing και τα νέα trends.
  5. SEO και Google Ads: Διαμόρφωση περιεχομένου φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης. Οι διαφημίσεις στο Google και οι βέλτιστες πρακτικές τους 
  6. Digital Advertising (εκτός Google Ads): Η διαφήμιση στα social media, μέσα από το Business Manager. Επιλογές στόχευσης, δημιουργία τακτικών, έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας, αλλά και συμβουλές για πιο αποτελεσματικές διαφημίσεις.
  7. Google Analytics & Reporting: Από τις βασικές μεταβλητές της επιτυχίας, μέχρι το Google Analytics και πώς δουλεύει. Σημαντική καινοτομία του προγράμματος, η μελέτη του Google Data Studio, ενός δυναμικού εργαλείου για τη δημιουργία dashboards και αναφορών για το digital marketing. 
 • Οφέλη σεμιναρίου:
  • Καλύπτει όλο το εύρος των γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζεται ο σύγχρονος και επιτυχημένος digital marketer.
  • Είναι ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους αλγόριθμούς, νέες πολιτικές, θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.
  • Συνδέει απευθείας το digital marketing με τους στρατηγικούς στόχους της επιχειρήσεις αλλά και με τις απαιτήσεις της αγοράς.
 • Διάρκεια: 70 Ώρες
 • Κόστος: 500€ (Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή)
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής: 7,9,14,16/12,11,13,18,20,25,27/1, 1,3,8,10/2
 • Ημερομηνία έναρξης: 7/12/2020
 • Ώρες διεξαγωγής: 18:00-22:00
Πληροφορίες και εγγραφές στην εταιρεία Primus: Τηλ. 210-95.37.370-9 και στη σελίδα του σεμιναρίου.